PADI Tec 50

ส่วนที่สามของโปรแกรม PADI Tec Deep Diver เต็มรูปแบบนั้นคือ Tec 50 ในฐานะนักดำน้ำ Tec 50 Diver คุณแสดงให้เห็นว่าคุณได้พัฒนาความสามารถในฐานะนักดำน้ำ Tec Diver และมีทักษะเพื่อดำน้ำที่ระดับความลึกสูงสุดถึง 50 เมตร/165 ฟุต คุณรู้วิธีการทำดีคอมเพรสชั่นสต๊อบทั้งแบบนานกว่าและแบบเร่งโดยใช้ก๊าซมากถึงสองชนิด การเข้าถึงระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและการได้รับการรับรอง Tec 50 จะเปิดประตูสู่การสำรวจการดำน้ำที่ลึกมากขึ้น