2021_04_13: 13-18 Apr, Similan - Koon 9

ทริป 13-18 เม.ย. (สงกรานต์)  2021 เรือ Koon 9 อันดามันเหนือ

สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว ดำน้ำ 4 วัน/15 ไดฟ์

รถรับสนามบินภูเก็ต 20.00 น. วันที่ 13 เม.ย. ดำน้ำ 14-17 เม.ย. บินกลับ 18 เม.ย. รถส่งสนามบิน 8.00 น.  ราคา 28,500.-

ค่าทริปไม่รวมค่าเดินทาง, ค่าอุทยาน 1,100.-, ค่าเช่าอุปกรณ์ (ฺBCD+Regulator+Mask+Fin 2,000 บาท/ทริป, Wetsuit 500 บาท/ทริป, ไฟฉาย 500 บาท/ทริป, Dive Computer 300 บาท/วัน)

 

 

ราคา 28,500.-

฿28,500

รายละเอียดคร่าวๆ ของทริปดำน้ำ อันดามันเหนือ

วันเดินทาง
 • รถรับที่สนามบินภูเก็ต ช่วงเวลา 19.00-20.00  น.
 • รถวิ่งไปท่าเรือบริเวณทับละมุ จ.พังงา ประมาณ 1.20 ชั่วโมง (ระหว่างทางแวะซื้อของ 7-11)
วันดำน้ำ วันที่ 1 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 1 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 2 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 3 เกาะบอน
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 4 เกาะตาชัย (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 2
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 5 กองหินตาชัย
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 6 ริเชลิว
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 7 ริเชลิว
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 8 หมู่เกาะตาชัย (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
 วันดำน้ำ วันที่ 3 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 9 กองหินตาชัย หรือ เกาะบอน
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 10 กองหินตาชัย หรือ เกาะบอน
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 11 กองหินตาชัย หรือ เกาะบอน
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 12 อ่าวนำชัย สิมิลัน (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 4
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 13 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 14 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 15 เรือ ตอ  13
 • 16.00 น. อาหารว่าง และเดินทางกลับท่าเรือ 
 • 19.00 น. อาหารเย็น
วันเดินทางกลับ
 • 07.00  น. อาหารเช้า
 • 07.30  น. รถส่งสนามบินภูเก็ต 

 

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ตามสภาวะอากาศ และคลื่นลม