2021_03_19: 19-23 Mar, Phuket - Koon 1

ทริปมาโคร 19-22 (หรือ 23) มี.ค. 2021 เรือ Koon 1 พังงา 

เขาหน้ายักษ์ เรือ ต. 13 และบริเวณเขาหลัก  ดำน้ำ 2 วัน/7 ไดฟ์ หรือ 3 วัน/11 ไดฟ์

รถรับสนามบินภูเก็ต คืนวันที่ 19 มี.ค. 20.30 น. ดำน้ำ 20-21 (หรือเพิ่มวันที่ 22) มี.ค. รถส่งสนามบินภูเก็ต วันที่ 22  และ 23 มี.ค.

ราคา ดำน้ำ 2 วัน/ 7 ไดฟ์  10,500.-

ราคา ดำน้ำ 3 วัน/ 11 ไดฟ์  15,500.-

ค่าทริปไม่รวมค่าเดินทาง และค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ

 

 

ค่าทริป 10,500.- / 15,500.-

฿10,500

รายละเอียดคร่าวๆ ของทริปดำน้ำ พังงา เขาหลัก

วันเดินทาง
 • รถรับที่สนามบินภูเก็ต ช่วงเวลา 20.00-01.30  น.
 • รถวิ่งไปท่าเรือทับละมุ พังงาประมาณ 1.20 ชั่วโมง (ระหว่างทางแวะซื้อของ 7-11)
วันดำน้ำ วันที่ 1 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 1
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 2 
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 3 
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 4 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 2
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 5
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 6  
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 7  
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 8 (Option เพิ่ม)
 • 20.00 น. อาหารเย็น

 วันดำน้ำ วันที่ 3  

(Option เพิ่ม)

 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ / รถส่งสนามบิน
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 9 
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 10
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 11 
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. อาหารเย็น

วันดำน้ำ วันที่ 4

(Option เพิ่ม)

 • 07.00 น. อาหารเช้า 
 • รถส่งสนามบิน

 **โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ตามสภาวะอากาศ และคลื่นลม

แบบฟอร์มจองทริป

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการจองทริป