2023_04_26: 26 Apr - 1 May, South Andaman - Scubanet

ทริป 24 เม.ย. - 1 พ.ค. 2023. เรือ Scubanet อันดามันใต้

หมู่เกาะห้า หินม่วง หินแดง อาดัง ราวี หลีเป๊ะ ดำน้ำ 4 วัน (15 ไดฟ์)

เรือออกจากภูเก็ต คืนวันที่ 24 ก.พ. ดำน้ำ 25-28 ก.พ. บินกลับ 1 มี.ค. ราคา 23,500.-

(ค่าทริปไม่รวมค่าเดินทาง,  ค่าอุทยาน 1,000.-, ค่าเช่าอุปกรณ์ 2,400.-) 

 -------------------------

 

 • ขนาด 6 x 30 เมตร (3 ชั้น มีดาดฟ้าเรือ)
 • ความเร็ว Maximum 16 knots, Cruising 12 knots
 • 10 ห้องนอน (twin bed) เครื่องปรับอากาศแยกแต่ละห้อง / รับ 20 นักดำน้ำ
 • ห้องน้ำ 4 ห้อง (Shared bathroom / shower with hot water)  มีผ้าเช็ดตัวให้
 • ห้องนั่งเล่น มี TV+Stereo มีแอร์
 • เครื่องอัดอากาศ 2 เครื่อง เรือยาง 1 ลำ (ไม่มี Nitrox)
 • ปริมาณน้ำจืด 16,000 Ltr.
 • อุปกรณ์ฉุกเฉิน: เสื้อชูชีพ, ยา/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล, ชุดออกซิเจนฉุกเฉิน, Life raft 

 

ค่าทริป 23,500.-

฿23,500
จำนวน:

รายละเอียดคร่าวๆ ของทริปดำน้ำ อันดามันใต้ 

วันเดินทาง
 • รถรับที่สนามบินภูเก็ต ช่วงเวลา 19.00-21.30  น.
 • รถวิ่งไปท่าเรือ (Asia Marina) ประมาณ 1 ชั่วโมง (ระหว่างทางแวะซื้อของ 7-11)
วันดำน้ำ วันที่ 1 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 1 หมู่เกาะห้า 
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 2 หินม่วง
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 3 หินแดง
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 4 เกาะรอก (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 2
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 5 ตาลัง (หลีเป๊ะ)
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 6 ตาลัง (หลีเป๊ะ)
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 7 หมู่เกาะตะรุเตา
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 8 หมู่เกาะตะรุเตา (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
 วันดำน้ำ วันที่ 3 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 9 หมู่เกาะห้า
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 10 หมู่เกาะห้า
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 11 หมู่เกาะห้า
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 12 บริเวณเกาะ พีพี (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 4
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 13 บริเวณหมู่เกาะบิดะ
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 14 บริเวณหมู่เกาะบิดะ
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 15 หินไกล
 • 16.00 น. อาหารว่าง และเดินทางกลับท่าเรือ 
 • 19.00 น. อาหารเย็น
วันเดินทางกลับ
 • 07.00  น. อาหารเช้า
 • 07.30  น. รถส่งสนามบินภูเก็ต 

 

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ตามสภาวะอากาศ และคลื่นลม

แบบฟอร์มจองทริป

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการจองทริป