Emergency First Response (EFR)

เรียนรู้ทักษะในการช่วยชีวิตเบื้องต้น เช่น

  • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  • การปั๊มหัวใจ
  • การผายปอด

ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกกับหุ่นสำหรับการปั๊มหัวใจ และทักษะเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวัน เมื่อท่านต้องเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย
ค่าเรียน 4,500.- (ไม่มีลงทะเล)

฿4,500