Open Water Diver

Open Water Diver Course

 

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับการดำน้ำลึก

  • เรียนดำน้ำขั้นต้นกับคอร์ส PADI ด้วยราคาเริ่มต้น 8,500.-  ต่อท่าน ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนดำน้ำมาก่อน 
  • เราเน้นประสิทธิภาพ โดยเน้นการสอนเป็นกลุ่มเล็กทั้งการฝึกในสระ และ การไปฝึกภาคทะเล
  • ใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน ก็สามารถได้บัตรดำน้ำได้แล้ว 

**พิเศษเรามี option สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย สามารถเลือกเรียนทฤษฎี online ได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000  บาท (มีแบบทดสอบความเข้าใจ online)

**ในการเรียนในสระ สามารถเลือกเรียนคลาสส่วนตัวได้ 

**แถม!! ประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 100,000 บาท ในวันที่ไปสอบทะเล


​ค่าเรียนในสระ+ทฤษฎี   8,500.-   ต่อท่าน


สถานที่เรียนทฤษฎีและในสระว่ายน้ำ  เลือกเรียนได้ที่ :

  • สนามกอล์ฟ นวธานี (แถวนิด้า)
  • สนามกอล์ฟ เมืองแก้ว (ซอยราชวินิตบางแก้ว ใกล้ๆ เมกาบางนา)
  • ซอย นาคนิวาส 21 (โชคชัย 4)การปฏิบัติภาคทะเล 2 วัน และ ค่าใช้จ่าย

  • ที่พัทยา หรือ แสมสาร: 6,000.- ต่อท่าน (ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พัก)

เวลาในการเรียน

  • ใช้เวลาเรียนในสระและทฤษฎี เพียง 2 วัน + ดำน้ำในทะเล 2 วัน

การเรียนแบ่งเป็น 3 ส่วน


1) การเรียนภาคทฤษฎี 

ใช้เวลาเรียนในห้องเรียน ดูสื่อการสอน ถามตอบ และทำข้อสอบทดสอบความเข้าใจง่ายๆ (ข้อสอบเป็น choice) ใช้เวลาเรียนประมาณ 5-7 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกวิธีการเรียนได้หลายแบบ เช่น

- เรียนเฉพาะทฤษฎีที่ร้าน Dive Info (ทองหล่อ) หรือเลือกเรียนที่ร้าน กาแฟ บริเวณใกล้ที่ทำงาน หลังเลิกงานของท่าน
- หรือ เลือกเรียน online โดยทำ ข้อสอบ online ได้ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก (โดยหากผู้เรียนไม่เข้าใจส่วนไหน สามารถเรียนเพิ่มเติมกับครูได้)
- เรียนทฤษฎีควบคู่ไปกับการลงสระเพื่อฝึกปฏิบัติ ในวันเดียวกัน โดยใช้เวลาในการเรียนทั้งสระและทฤษฎีประมาณ วันละ 7-8 ชั่วโมง

2) การฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

- เพื่อเรียนรู้จักอุปกรณ์ ฝึกใช้อุปกรณ์ ฝึกทักษะในการดำน้ำ ฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในการดำน้ำ การฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 10 ชั่วโมง (แบ่งเป็น 2 หรือ 3 ครั้ง) 

- นัดวันเรียนได้ตามผู้เรียนสะดวก โดยเริ่มได้ตั้งแต่ 10.00-18.00 น.

- ในการฝึกปฏิบัติในสระฯ คุณครูจะประเมินทักษะของผู้เรียน โดยใช้หลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะจนเชี่ยวชาญ และสามารถดำน้ำได้จริง (โดยไม่ได้เน้นที่จำนวนชั่วโมงเรียน)

- ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะต่างๆ ที่จะใช้ในการดำน้ำจนมั่นใจว่าจะสามารถดำน้ำได้จริงในทะเล 

- เราเน้นการสอนกลุ่มเล็กเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และครูสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน โดย ครู 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 4 คน (กรณีที่มีนักเรียนมากกว่า 3 คน จะมีผู้ช่วยสอนเพิ่มตามความเหมาะสม)

- สามารถขอเลือกเรียนแบบ 1:1 (ขอเรียนส่วนตัว นักเรียน 1 คน : ครู 1 คน) ได้ ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มั่นใจ และต้องการการฝึกฝนพิเศษ

3) การฝึกปฏิบัติภาคทะเล

- ใช้เวลา 2 วัน โดยในแต่ละวัน ผู้เรียนจะได้ลงดำน้ำ 2 ครั้ง (ไดฟ์) โดยการไปดำน้ำด้วยเรือ (นั่งเรือออกไปจากฝั่ง ตอนเช้า ดำน้ำ และพักทานอาหารบนเรือ ตอนเย็นเรือกลับเข้าฝั่ง)

- โดยทั่วไปการดำน้ำแต่ละครั้ง (ไดฟ์) ผู้เรียนจะได้ดำน้ำไดฟ์ละประมาณ 40-60 นาที โดยเป็นการดำน้ำเล่น และผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะที่จำเป็นในการดำน้ำซึ่งฝึกมาแล้วในสระว่ายน้ำ

- การฝึกดำน้ำภาคทะเล จะฝึกปฏิบัติในบริเวณที่ไม่ลึกมาก (6-12 เมตร) โดยคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด

- สัดส่วนการฝึกปฏิบัติภาคทะเล ของทางร้านคือ ครู 1 คน ต่อ นักเรียน 3 คน (ถ้านักเรียนมากกว่า 3 คนจะมีผู้ช่วยสอนเพิ่มตามความเหมาะสม)

- ผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถเลือกกำหนดวันไปทะเลเองได้ โดยไม่ต้องรอเป็นกลุ่ม

- สามารถเลือกเวลาที่ท่านสะดวก ได้ทั้งวันธรรมดา และ เสาร์อาทิตย์ (โดยนัดหมายล่วงหน้า)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

  • ค่าบัตรดำน้ำสากลของ PADI (E-card), หนังสือ (E-manual) PADI Open Water Manual ของ PADI, log book, อุปกรณ์ดำน้ำตลอดการเรียน

 

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน Dive Info

  • หลังจากเรียนจบแล้ว สามารถมาฝึกทักษะการดำน้ำกับครูผู้สอนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในสระ และในทะเล (คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าสระ และ ค่าเรือ)
฿14,500