2019_04_5: 5-7 Apr, Koh Chang - RDC

ทริป 5-7 เม.ย. ดำน้ำ เกาะช้าง - หินเพลิง

ขึ้นเรือที่ ระยอง ไดฟ์ เซ็นเตอร์ วันศุกร์ที่ 5 เม.ย. ประมาณ 22.00 น.

ดำน้ำ เกาะช้าง: เรือหลวงช้าง-หินลูกบาศก์, หินเพลิง รวม 6-7 ไดฟ์ (มี night dive 1 คืน)

เรือเข้าฝั่งที่ ระยอง ไดฟ์ เซ็นเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. ประมาณ 18.00 น.

ค่าทริป 11,000 บาท / ท่าน 

ค่าทริป รวม: ค่าดำน้ำ 6-7 ไดฟ์, อาหารทุกมื้อ อาหารว่าง ผลไม้ บนเรือ, เครื่องดื่ม, ประกันอุบัติเหตุและประกันดำน้ำ, Dive Leader

ค่าทริป ไม่รวม: ค่าเดินทางไป-กลับ ระยอง, ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ ชุดละ 500 บาท/วัน, ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน 240 บาท/วัน (ถ้ามี)

**บนเรือมี Nitrox ถังละ 300 บาท

 

 

 

฿11,000

แบบฟอร์มจองทริป

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการจองทริป