2019_04_11: 11-16 Apr, South Andaman - Moana

ทริป 11-16 เม.ย. 2019 เรือ Moana อันดามันใต้ พีพี หลีเป๊ะ หมู่เกาะห้า หินม่วง หินแดง ดำน้ำ 4 วัน (15 ไดฟ์)

เรือออกจากภูเก็ต คืนวันที่ 11 เม.ย. ดำน้ำ 12-15 เม.ย. บินกลับ 16 เม.ย. ราคา 27,500.-

(ค่าทริปไม่รวมค่าเดินทาง,  ค่าอุทยาน 1,000.-, ค่าเช่าอุปกรณ์ 2,400.-) 

 -------------------------

รายละเอียดคร่าวๆ ของทริปดำน้ำ อันดามันใต้

วันเดินทาง
 • รถรับที่สนามบินภูเก็ต ช่วงเวลา 19.00-21.30  น.
 • รถวิ่งไปท่าเรือ (Asia Marina) ประมาณ 1 ชั่วโมง (ระหว่างทางแวะซื้อของ 7-11)
วันดำน้ำ วันที่ 1 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 1 หมู่เกาะห้า
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 2 หินม่วง
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 3 หินแดง
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 4  เกาะรอก (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 2
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 5 ตารัง
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 6 ตารัง
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 7 เกาะผึ้ง
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 8 เกาะผึ้ง
 • 20.00 น. อาหารเย็น
 วันดำน้ำ วันที่ 3 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 9 หินม่วง
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 10 หินแดง
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 11 หมู่เกาะห้า
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 12 เกาะห้าลากูน
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 4
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 13 เกาะบิดะนอก
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 14 King Cruiser Wreck
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 15  หินมุสังข์
 • 16.00 น. อาหารว่าง และเดินทางกลับท่าเรือ 
 • 19.00 น. อาหารเย็น พักผ่อน ค้างบนเรือเพื่อพักน้ำ ก่อนบินกลับ
วันเดินทางกลับ
 • 07.00  น. อาหารเช้า
 • 07.30  น. รถส่งสนามบินภูเก็ต 

 

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ตามสภาวะอากาศ และคลื่นลม

แบบฟอร์มจองทริป

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการจองทริป
฿27,500
จำนวน: