2019_04_11: 11-16 Apr, North Andaman - Moana

ทริป 11-16 เม.ย. 2019 เรือ Moana อันดามันเหนือ

หมู่เกาะสิมิลัน เกาะบอน เกาะตาชัย กองหินริเชลิว ดำน้ำ 4 วัน (15 ไดฟ์)

เรือออกจากภูเก็ต คืนวันที่ 11 เม.ย. ดำน้ำ 12-15 เม.ย. บินกลับ 16 เม.ย. ราคา 27,500.-

(ค่าทริปไม่รวมค่าเดินทาง,  ค่าอุทยาน 1,000.-, ค่าเช่าอุปกรณ์ 2,400.-) 

 -------------------------

รายละเอียดคร่าวๆ ของทริปดำน้ำ อันดามันเหนือ

วันเดินทาง
 • รถรับที่สนามบินภูเก็ต ช่วงเวลา 19.00-21.30  น.
 • รถวิ่งไปท่าเรือ (Asia Marina) ประมาณ 1 ชั่วโมง (ระหว่างทางแวะซื้อของ 7-11)
วันดำน้ำ วันที่ 1 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 1 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 2 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 3 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 4 หมู่เกาะสิมิลัน (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 2
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 5 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 6 เกาะบอน
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 7 เกาะตาชัย
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 8 เกาะตาชัย (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
 วันดำน้ำ วันที่ 3 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 9 กองหิน ริเชลิว
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 10 กองหิน ริเชลิว
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 11 กองหิน ริเชลิว
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 12 เกาะตาชัย (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 4
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 13 เกาะบอน
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 14 เรือจมบุญสูง
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 15  เรือจมบูญสูง หรือ เกาะดอกไม้
 • 16.00 น. อาหารว่าง และเดินทางกลับท่าเรือ 
 • 19.00 น. อาหารเย็น พักผ่อน ค้างบนเรือเพื่อพักน้ำ ก่อนบินกลับ
วันเดินทางกลับ
 • 07.00  น. อาหารเช้า
 • 07.30  น. รถส่งสนามบินภูเก็ต 

 

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ตามสภาวะอากาศ และคลื่นลม

แบบฟอร์มจองทริป

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการจองทริป
฿27,500
จำนวน: