2019_01_16: 16-21 Jan, North Andaman - Scubanet

ทริป 16-21 ม.ค.2019 เรือ Scubanet อันดามันเหนือ

สิมิลัน เกาะบอน ตาชัย ริเชลิว ดำน้ำ 4 วัน (15 ไดฟ์)

เรือออกจากภูเก็ต คืนวันที่ 16 ม.ค. ดำน้ำ 17-20 ม.ค. บินกลับ 21 ม.ค. ราคา 21,000.-

(ค่าทริปไม่รวมค่าเดินทาง,  ค่าอุทยาน 1,100.-, ค่าเช่าอุปกรณ์ 2,400.-) 

 -------------------------

 

 • ขนาด 6 x 30 เมตร (3 ชั้น มีดาดฟ้าเรือ)
 • ความเร็ว Maximum 16 knots, Cruising 12 knots
 • 10 ห้องนอน (twin bed) เครื่องปรับอากาศแยกแต่ละห้อง / รับ 20 นักดำน้ำ
 • ห้องน้ำ 4 ห้อง (Shared bathroom / shower with hot water)  มีผ้าเช็ดตัวให้
 • ห้องนั่งเล่น มี TV+Stereo มีแอร์
 • เครื่องอัดอากาศ 2 เครื่อง เรือยาง 1 ลำ (ไม่มี Nitrox)
 • ปริมาณน้ำจืด 16,000 Ltr.
 • อุปกรณ์ฉุกเฉิน: เสื้อชูชีพ, ยา/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล, ชุดออกซิเจนฉุกเฉิน, Life raft 

 

 

฿21,000
จำนวน:
รายละเอียดคร่าวๆ ของทริปดำน้ำ อันดามันเหนือ
วันเดินทาง
 • รถรับที่สนามบินภูเก็ต ช่วงเวลา 19.00-21.30  น.
 • รถวิ่งไปท่าเรือ (Asia Marina) ประมาณ 1 ชั่วโมง (ระหว่างทางแวะซื้อของ 7-11)
วันดำน้ำ วันที่ 1 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 1 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 2 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 3 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 4 หมู่เกาะสิมิลัน (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 2
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 5 หมู่เกาะสิมิลัน
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 6 เกาะบอน
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 7 เกาะตาชัย
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 8 เกาะตาชัย (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
 วันดำน้ำ วันที่ 3 
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 9 กองหิน ริเชลิว
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 10 กองหิน ริเชลิว
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 11 กองหิน ริเชลิว
 • 16.00 น. อาหารว่าง 
 • 19.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 12 เกาะตาชัย (night dive) 
 • 20.00 น. อาหารเย็น
วันดำน้ำ วันที่ 4
 • 07.00 น. ตื่นนอน รับประทาน ขนมปัง ชากาแฟ รองท้องก่อนดำน้ำ 
 • 08.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 13 เกาะบอน
 • 09.00 น. อาหารเช้า 
 • 11.30 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 14 เรือจมบุญสูง
 • 12.30 น. อาหารกลางวัน 
 • 15.00 น. ดำน้ำไดฟ์ที่ 15  เรือจมบูญสูง หรือ เกาะดอกไม้
 • 16.00 น. อาหารว่าง และเดินทางกลับท่าเรือ 
 • 19.00 น. อาหารเย็น พักผ่อน ค้างบนเรือเพื่อพักน้ำ ก่อนบินกลับ
วันเดินทางกลับ
 • 07.00  น. อาหารเช้า
 • 07.30  น. รถส่งสนามบินภูเก็ต 

 

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ตามสภาวะอากาศ และคลื่นลม

แบบฟอร์มจองทริป

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการจองทริป