Housings

Housing เป็นกล่องสำหรับใส่กล้องลงใต้น้ำ ซึ่ง housing มีคุณสมบัติในการกันน้ำ และกันแรงดัน ทำให้เราสามารถนำกล้องลงน้ำอย่างปลอดภัย โดยส่วนใหญ่ Housing จะผลิตมาสำหรับกล้องแต่ละรุ่น หากคุณต้องการถ่ายภาพใต้น้ำ ในการเลือกกล้อง ควรจะตรวจสอบดูก่อนว่า กล้องรุ่นที่จะเลือกซื้อนั้น มี housing ขายอยู่ในท้องตลาดหรือไม่ค่ะ

ซึ่งกล้องในปัจจุบัน มีให้เลือกหลากหลายแบบ ตามความถนัด และประโยชน์ในการใช้งาน สำหรับผู้เริ่มต้นและไม่มีความรู้พื้นฐานในการถ่ายภาพ โดยทั่วไปจะเริ่มจากการใช้กล้อง compact  หรือกล้อง auto ก่อน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องเสียเวลาในการปรับแต่ง และตั้งกล้อง ส่วนผู้ที่มีพื้นฐานการถ่ายภาพ และต้องการใช้ภาพถ่ายในงานต่างๆ ที่ต้องการคุณภาพมากขึ้น อาจจะเลือกใช้กล้อง mirrorless หรือ DSLR ซึ่งเป็นกล้องสำหรับมืออาชีพ ที่ต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจในการถ่ายภาพ และมีอุปกรณ์สำหรับต่อขยายเพิ่มเติมอีกมากมายให้เลือกค่ะ


  • PT-058_frot_s-400x400.jpg
    Housing for Compact Cameras

  • Housing_Mirrorless_E-M5_MKII_PT-EP13_1-400x400.png
    Housing for Mirrorless Cameras

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …